Een sari-sari store is een klein winkeltje voor het huis. Er zijn een heleboel artikelen aanwezig, maar in kleine hoeveelheden. Mensen uit het dorp hoeven niet naar de grote stad te reizen voor boodschappen als rijst, suiker, blikjes bonen/tonijn/corned beef/tomatensaus en koffie.

Elisabeth heeft een aanvraag gedaan voor een kapitaal om een sari-sari store te beginnen. Ze werkt op het land om rijst te planten. Het is fysiek zwaar werk en haar gezondheid laat het niet meer toe dit veel langer te doen. Ze heeft wel inkomsten nodig om haar kinderen naar school te sturen en familie te voeden. Na een gesprek over haar motivatie en plan van aanpak wordt de aanvraag gehonoreerd.

VeloVelo heeft het gebouwtje voor haar huis op laten knappen, zodat er een sari-sari store gemaakt van kon worden. Ook zijn er artikelen aangeschaft, zodat de winkel voorzien is van benodigdheden. Middels dit project kan Elisabeth blijven werken en inkomsten voor haar gezin genereren en op die manier werken aan een betere toekomst!