U kunt Stichting VeloVelo ondersteunen in haar werkzaamheden door een donatie te doen op bankrekeningnummer NL18RABO0153206187 ten name van Stichting VeloVelo.

U kunt VeloVelo ook steunen door een eenmalige of periodieke schenking te doen. Als u uw donatie minimaal 5 jaar vastlegt, krijgt u van de belasting geld terug over uw gedoneerde bedrag. Of u verhoogt uw gift, zo helpt u meer kinderen en betaalt u netto nog steeds hetzelfde bedrag. Lees hieronder verder voor meer informatie.

ANBI erkenning

Stichting VeloVelo heeft van de belastingdienst de ANBI erkenning gekregen. Deze erkenning (Algemeen Nut Beoogde Instelling) houdt in dat u giften, die u aan een instelling met deze erkenning geeft, als aftrekpost opgegeven kunnen worden bij uw belastingaangifte. Dit is namelijk een wijziging sinds 01-01-2008 (voorheen konden alle giften worden aangemerkt als aftrekpost). U kunt meer informatie lezen op https://www.anbi.nl of https://www.belastingdienst.nl/particulier/giften

Schenken met belastingvoordeel

 

Steun onze projecten en ontvang geld terug van de belasting.

U kunt VeloVelo steunen door een eenmalige of periodieke schenking te doen. Als u uw donatie minimaal 5 jaar vastlegt, krijgt u van de belasting geld terug over uw gedoneerde bedrag. Of u verhoogt uw gift, zo helpt u meer kinderen en betaalt u netto nog steeds hetzelfde bedrag.


Eenmalige schenking

Stichting VeloVelo heeft een Anbi-status waardoor een eenmalige schenking aan VeloVelo aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting. Er geldt voor een eenmalige schenking wel een minumum drempel en een maximum als plafond. Uw schenking aan VeloVelo moet, tezamen met evt. schenkingen aan andere goede doelen, in een jaar meer dan 1% van uw verzamelinkomen (= het totaal van de inkomens in box 1,2 en 3) en minimaal  €60,- bedragen. Maximaal kunt u een bedrag opvoeren dat 10% van uw verzamelinkomen bedraagt.


Periodieke schenking

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk uw schenking direct vast te leggen in een overeenkomst met VeloVelo  (het goede doel) zonder tussenkomst van een notaris. Dit bespaart voor VeloVelo aanzienlijk in de notariskosten. In de overeenkomst met VeloVelo legt u vast dat u gedurende minimaal 5 jaar schenkt aan VeloVelo. Uiteraard bepaalt u de hoogte van de schenking zelf. Wel is een eis van de belastingdienst dat dit bedrag jaarlijks hetzelfde moet zijn. Deze jaarlijkse schenking is vervolgens geheel voor u aftrekbaar.

Voorbeeld 1, voordeel voor uzelf

U schenkt aan VeloVelo                                      €150

U krijgt van de belastingdienst terug (42%)         €63

De schenking kost u netto                                   €87

 

De belastingdienst betaalt flink mee aan uw schenking (tot 52%), zodat u uw gift zelfs zou kunnen verhogen zonder dat het u extra geld kost. U bent dan netto hetzelfde bedrag kwijt, maar VeloVelo houdt er voor haar projecten meer geld aan over. Geld dat VeloVelo kan besteden aan de kinderen die het zo hard nodig hebben.

 

Voorbeeld 2, voordeel voor VeloVelo

U wilt netto een bedrag schenken van                   €150

U schenkt aan VeloVelo                                         €258

U krijgt van de bealstingdienst terug                     €108

 

Bent u al donateur?

Als u al donateur of sponsor bent, dan is het juist aantrekkelijk om uw gift vast te leggen en uw (belasting) voordeel te doen. Ook kunt u uw gift bijna verdubbelen en netto hetzelfde betalen. Nu betaalt u bijvoorbeeld €36,30 per kwartaal en dus € 145,20 per jaar.

 

Voorbeeld voor donateurs

 Zonder overeenkomst:         Met overeenkomst:

Jaarlijkse schenking:                  €145,-                           €250,-

Teruggave belasting:                  €0,-                              €105,-

Uw netto schenking:                  €145,-                            €145,-

 

Als u deze gift heel simpel laat vastleggen in een schenkingsakte, kunt u bij een belastingtarief van 42% uw jaarlijkse gift verhogen naar €250,-. U krijgt dan €105,- terug en betaalt dus netto nog steeds €145,-.

 

Eenvoudig te regelen

Als u een periodieke schenking wil doen aan VeloVelo, vindt u op website de formulieren voor een schenkingsovereenkomst. De overeenkomst kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte om in aanmerking te komen voor uw belastingvoordeel. De formulieren vindt u ook via deze link (klik hier)

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Wijk. Telefoonnummer : 06 10909290 of e-mail naar [email protected]