Missie

Ieder mens heeft recht op een zelfstandig en onafhankelijk bestaan.

Visie

Het uitgangspunt van Stichting VeloVelo is het stimuleren en begeleiden naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden, zonder onderscheid te maken in geslacht, leeftijd en / of afkomst of geloofsovertuiging. Stichting VeloVelo richt zich op individuen met een hulpvraag die niet de mogelijkheid hebben om een onafhankelijk en zelfstandig bestaan op te bouwen. Stichting VeloVelo wil dit verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het zelfstandig functioneren van mensen binnen de leefgemeenschap.

Doelstelling

Individuen die gemotiveerd zijn en ook de capaciteit hebben, zichzelf in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zo een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te kunnen bouwen en dit kunnen voortzetten, te ondersteunen.