Renelene is het jongste kind in een gezin met 6 kinderen waarvan er 3 getrouwd zijn. Zij zit op de basisschool in Casat en is een van de kinderen die meedoen aan het voedselproject. Renelene is sterk ondervoed en heeft al een paar maanden vlekjes op haar lichaam die jeuken. Ook werden ze steeds groter. Ze is samen met haar moeder naar een dokter geweest in het ziekenhuis van Bayombong en deze arts heeft Tuberculose, ondervoeding en Kwashiorkor (eiwittekort) vastgesteld. Om hiervan te genezen zijn er medicijnen nodig.

VeloVelo heeft zorg gedragen voor de kosten van de medicijnen.