Op de basisschool in Casat hebben we meerdere projecten ondersteund. 

Schoolspullen

De allerarmste kinderen van de school zijn door VeloVelo ondersteund: zij ontvingen schriften, potloden, een schaar, lineaal en een schooltas. Zo kunnen zij hun eigen aantekeningen maken en hoeven ze niet meer met 5 kinderen 1 boek te delen. Zo zullen hun schoolprestaties verbeteren. Op weg naar een zelfstandig en onafhankelijk leven!

Voedselproject

Door middel van dit project voorziet VeloVelo geselecteerde kinderen van de basisschool uit Casat elke schooldag van een voedzame maaltijd. Deze kinderen hebben een ondergemiddeld lichaamsgewicht en/of komen uit arme families.

Dit is een extra stimulans voor ouders om hun kind naar school te sturen, het kind krijgt immers elke schooldag een goede maaltijd. En de kinderen krijgen zo de kans om basisvaardigheden te verkrijgen, zodat ze meer kans hebben om een zelfstandig en onafhankelijk leven op te kunnen bouwen.

Aan het begin van elk nieuw schooljaar maken de leerkrachten nieuwe lijsten met daarop kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan dit project. Samen met de directrice worden de omstandigheden van de kinderen besproken en volgt er een huisbezoek om de situatie te zien en de deelname met de ouders te bespreken.

De ouders zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen: op toerbeurt meehelpen koken en hun kind elke dag naar school laten gaan, tenzij het kind ziek is. Iedere andere reden voor afwezigheid op school, betekent een deelname stop aan het project.

De kinderen en hun ouders zijn erg blij met deze vorm van ondersteuning.

Stichting VeloVelo stelt financiële middelen beschikbaar voor de aanschaf van rijst, groenten en vlees.

Een schooljaar loopt van juni tot en met april.

Aan het einde van het schooljaar 2013-2014 hebben alle kinderen een gezond gewicht en zijn de schoolprestaties toegenomen. Naar aanleiding van deze resultaten en het feit dat het de nieuwe directrice de gemaakte afspraken niet nakomt, is besloten om na 3 jaar dit project af te sluiten.

We kijken terug op 3 prachtige jaren met mooie resultaten!

Watervoorziening

Schoon water en goede sanitaire voorzieningen zijn belangrijk. Want vies water kan veel ziekten veroorzaken. Door de bacteriën die in het water zitten kun je ernstige ziekten oplopen, zoals cholera of tyfus.

Bovendien kan je zonder water geen eten koken en ook jezelf en je kleren niet wassen.

Soms moeten mensen één meer of rivier tegelijkertijd als drink- plaats, wasplaats en toilet gebruiken. Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat het water niet schoon meer is. Als ouders ziek worden, kunnen ze niet werken. Dat betekent vaak ook dat ze geen eten meer kunnen kopen en de huur niet meer kunnen betalen. Bovendien kunnen kinderen die ziek worden niet meer naar school en dus ook geen vak leren waarmee ze later voor zichzelf kunnen zorgen. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn dus belangrijk voor het verminderen van armoede. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat alle kinderen recht hebben op gezondheid en voeding, en schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen horen daarbij.

Kapotte tank en waterleiding

Casat ligt vlakbij een waterbron in de bergen en er loopt een waterleiding van de bron naar een tank vlakbij de school. Vanuit de tank, wordt er water afgevoerd naar de school; alle klaslokalen hebben de mogelijkheid tot het gebruik van water.

In de loop van schooljaar 2012-2013 ging de tank kapot (lek) en zijn de leidingen aan vervanging toe. Er is geen schoon drinkwater meer beschikbaar. Het weinig water dat er nog is, wordt gebruikt voor het koken van de rijstmaaltijd voor het voedselproject.

Stichting VeloVelo heeft financiele middelen beschikbaar gesteld om de tank te laten repareren. Alle klassen beschikken nu weer over schoon drinkwater.

Zie ook: Basisschool Agkawayan