Er is contact geweest met Vernon van Tunasan. Het is echt niet toegestaan dat de kinderen naar Tunasan komen. De kinderen moeten dus thuis (digitaal) onderwijs gaan volgen. Zij hebben hiervoor een mobiele telefoon of een laptop/I-Pad nodig. Deze voorzieningen hebben onze straatkinderen echter niet. Vernon heeft daarom bij ons een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning voor het aanschaffen van mobiele telefoons. Deze telefoons blijven eigendom van Tunasan en de kinderen kunnen er gebruik van maken zo lang er thuisonderwijs gegeven wordt. Zo treedt er geen leerachterstand op.
Met de leiding van Tunasan is afgesproken dat er wekelijks gecontroleerd wordt of de telefoon gebruikt wordt voor school. De load moeten ze zelf betalen van de maandelijkse allowance die ze krijgen.
Het totaal benodigde bedrag is 700 euro.

Wij willen Vernon en de rest van de leiding van Tunasan graag helpen om de benodigde materialen te kopen zodat onze scholieren ook in het nieuwe schooljaar (digitaal) onderwijs kunnen volgen. Maar wij kunnen dat niet alleen. Wil je ons helpen? Donaties zijn van harte welkom op: NL18RABO0153206187 t.n.v. Stichting VeloVelo o.v.v. Scholieren Tunasan.

Salamat po. Dank je wel.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *